top of page

BUURTBEWONERS

Beste buurtbewoners en ondernemers,

Via deze brief willen wij u graag op de hoogte brengen over de activiteiten die van 23 april 2024 tot en met 29 april 2024 op de Markt zullen plaatsvinden.

Het programma

Op 26 april zal Oranjekoorts Koningsnacht plaatsvinden van 17:30 tot 00:00 uur. Het programma bestaat uit diverse optredens van artiesten met regionale en nationale bekenheid. Er is een entreeticket benodigd om het evenement te kunnen bezoeken. De ingang van het evenement zal zich aan de kant van de Voldersgracht bevinden. Het evenemententerrein zal, in verband met de schouw, vanaf 15:00 uur gesloten zijn.

Op 27 april van Koningsfestival op de Markt plaatsvinden van 12:00 tot 20:00 uur. Het evenement is vrij toegankelijk.

Op- en afbouw

De opbouw van het evenement zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 april van 08.00 tot 23.00 uur en op 26 april van 08.00 tot 17.30 uur.

De ombouw zal direct plaatsvinden na afloop van Oranjekoorts. Tijdens de ombouw zullen de hekken worden weggehaald en zal de Markt schoon worden gemaakt. Om de overlast tot een minimum te beperken maken we gebruik van elektrische machinerie en gebruiken we de bladblazers niet langer dan nodig.

De afbouw start op 27 april direct om 20:00 uur en zal eindigen uiterlijk op 29 april. De opbouw- en afbouw werkzaamheden, alsmede het aan- en afvoer van materialen kan wat verkeers- en/of lawaaihinder veroorzaken. Wij vragen hiervoor om uw begrip.

Bij de bouwwerkzaamheden zal/zullen:
- Alle deuren die grenzen aan de Markt en de looproute daar naartoe worden vrijgehouden; - Alle woningen op maximaal 30 meter en alle bedrijfsgebouwen op maximaal 10 meter bereikbaar zijn voor de brandweer;
- Er een doorgang van 3,5 meter worden vrijgehouden voor de hulpdiensten, eventueel over het terrein;
- Er een vrije ruimte van minimaal 1 meter tussen de bouwwerken en bestaande panden gewaarborgd worden.

Geluidsnorm

Vanuit gemeente Delft wordt voor elk evenement een geluidsnorm vastgesteld waaraan de organisatie zich dient te houden. Deze norm is afhankelijk van de locatie en de aard van het evenement en wordt uitgedrukt in dB(A) (eenheid waarin geluidsterke wordt weergegeven). De norm voor dit evenement is 85 dB(A) en 93 dB(C). Tijdens de evenementen houden wij deze geluidsnormen nauwlettend in de gaten.

 

Fietsparkeren

Om geen onveilige situaties te krijgen op de Markt met fietsen van bezoekers, vragen we bij de ingangen van de Markt alle fietsers hun fiets elders te parkeren. Mocht u worden tegengehouden door de beveiliging of organisatie, dan kunt u aangeven dat u op of om de Markt woont.

 

Contact

Wij hopen u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u voorafgaand, tijdens of na het evenement vragen hebben, overlast ervaren of om een andere reden met ons in contact willen komen dan kunt u ons via de onderstaande gegevens bereiken.

- 06 - 57 671 083

- info@oranjekoortsfestival.nl

 

Bij calamiteiten in de nacht (bijvoorbeeld vandalisme) kunt u via bovenstaand nummer contact opnemen met de nacht beveiliging. Voor vragen/opmerkingen die kunnen wachten tot de volgende dag, willen wij u vragen te bellen na 08.00 uur.

 

Wij danken u voor uw begrip,

 

Met vriendelijke groet,

Oranjekoorts Koningsnacht Festival

 

bottom of page