top of page

HUISREGELS

Wij lopen al maanden met een heerlijke Oranjekoorts onder de leden en het is weer bijna zo ver! We willen een prettig verblijf voor alle bezoekers van Oranjekoorts  en dus gelden voor het volgende evenement: Oranjekoorts Koningsnacht (26 april) de volgende huisregels:

 

- Oranjekoorts is toegankelijk vanaf 16 jaar. 

- De organisatie en beveiliging van Oranjekoorts Koningsnacht kan bezoekers altijd vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen.

- Bezoekers dienen in bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.

- Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het evenement. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie.

- Het is niet mogelijk om het terrein te verlaten en weer terug te komen.

- In het kader van de veiligheid zal Oranjekoorts Koningsnacht haar bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke of verboden voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren is niet toegestaan.

- Het is onder de 18 jaar niet toegestaan alcoholhoudende te nuttigen tijdens Oranjekoorts Koningsnacht, bij constatering wordt de persoon van het evenemententerrein verwijderd en indien nodig overgedragen aan de politie.

- Het is niet toegestaan alcohol door te geven aan een minderjarige bezoeker. Bij constatering wordt de persoon van het evenemententerrein verwijderd en indien nodig overgedragen aan de politie.

- Selfiesticks zijn op het festival terrein verboden, GoPro’s zijn wel toegestaan.

- Bezoekers van Oranjekoorts Koningsnacht betreden het festivalterrein op eigen risico.

- Oranjekoorts Koningsnacht behoudt zich het recht om iemand te allen tijde de toegant tot het evenement te ontzeggen

- Oranjekoorts Koningsnacht is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Oranjekoorts Koningsnacht, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het festival, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

- Oranjekoorts Koningsnacht is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

- Bezoekers van Oranjekoorts Koningsnacht dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van een kwetsende en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.

- Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door Oranjekoorts Koningsnacht niet getolereerd.

- Zonder schriftelijke toestemming van Oranjekoorts Koningsnacht is het niet toegestaan promotiemateriaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.

- Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

- Oranjekoorts Koningsnacht behoudt zich het recht om bezoekers op de locatie van het evenement te registreren op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnames kunnen door de organisatie gebruikt worden, zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in vorm van geld of andere zaken) verschuldigd is aan de desbetreffende bezoekers.

- Bij het betreden en verlaten van Oranjekoorts Koningsnacht dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.

- Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen door Oranjekoorts Koningsnacht.

- Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiligings)medewerkers van Oranjekoorts Koningsnacht te allen tijde op te volgen.

- Bezoekers die zich niet aan de huisregels van Oranjekoorts Koningsnacht houden en/of wetten overtreden van de Openbare Orde en Veiligheid, zal de toegang tot het festival terrein worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

- Wanneer er een ongeval of ongeregelheid plaats vindt meld je dat bij de organisatie, Oranjekoorts Koningsnacht kan ervoor zorgen dat de politie, ambulance of brandweer er snel is en heeft ook de nodige hulpmiddelen op het terrein. Bij calamitieiten zullen wij altijd de politie inschakelen.

- Oranjekoorts Koningsnacht is niet aansprakelijk voor eventuele gehoorbeschadiging

- Oranjekoorts Koningsnacht kan het evenement wijzigen, verplaatsen of annuleren zonder restitutie van aangeschafte tickets. De organisator zal alles in het werk stellen om een gepaste oplossing te bieden aan kaartkopers.   

- Annulering of restitutie van eenmaal bestelde en aangeschafte tickets is niet mogelijk.

- Oranjekoorts Koningsnacht behoudt zich het recht om het evenementbeleid te allen tijde aan te passen

- In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

 

Dit zijn de bezoekersvoorwaarden en huisregels van Oranjekoorts Koningsnacht. Wij gaan er samen met jullie een meer dan memorabele avond van maken!

Wij voeren een zero tolerance-beleid.

Wij zijn drugsvrij!

 

- Personen die zich schuldig maken aan het handelen in drugs zullen worden overgedragen aan de politie. Ook bij vermoeden dat het strafbare feit al heeft plaatsgevonden.

- Personen die zich schuldig maken aan het gebruik van drugs kunnen van het festivalterrein worden verwijderd en/of worden overgedragen aan de politie.

- Personen die zich schuldig maken aan het in bezit hebben van drugs moeten die afstaan en zullen worden overgedragen aan de politie.

Sexueel ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd!

- Ongewenst seksueel gedrag is niet oké en wordt niet getolereerd bij Oranjekoorts. 

- Indien ongewenst seksueel gedrag toch plaatsvindt dan volgt een waarschuwing of wordt je van het festivalterrein verwijderd. 

- Zie je dat iemand lastig gevallen wordt? Vraag degene die het overkomt: Ben je oké?

- Meld ongewenst seksueel gedrag bij (bar)personeel of beveiliging. 

- Hulp nodig? Bij het Centrum Seksueel Geweld kun je dag en nacht terecht voor hulp: 0800-0188. 

Sexuee ongwns
bottom of page